O kancelarii

Od 2007 roku kancelaria nieprzerwanie udziela pomocy prawnej w sprawach karnych prowadzonych na terenie całego kraju. Nie ma dla mnie spraw mniej lub bardziej ważnych. Gwarantuję najwyższy poziom usług i optymalne dla moich klientów działania na wszystkich etapach postępowania. Każda powierzona sprawa prowadzona jest wyłącznie przeze mnie lub stale współpracujących ze mną doświadczonych adwokatów.

Jako obrońca, pomagam osobom zatrzymanym, podejrzanym, oskarżonym i już skazanym. Jako pełnomocnik reprezentuję nie tylko pokrzywdzonych, ale także świadków, którzy obawiają się odpowiedzialności karnej. Udzielam jasnych, konkretnych porad i opinii prawnych.

Wiem, że postępowanie karne dotyka nie tylko jego uczestników, ale i osoby im najbliższe, którym zapewniam, w trudnych dla nich chwilach, wsparcie i opiekę. Gwarantuję zaangażowanie, należytą staranność i dyskrecję. W sprawach nagłych jestem do dyspozycji całą dobę.

Od 2007 roku kancelaria nieprzerwanie udziela pomocy prawnej w sprawach karnych prowadzonych na terenie całego kraju. Nie ma dla mnie spraw mniej lub bardziej ważnych. Gwarantuję najwyższy poziom usług i optymalne dla moich klientów działania na wszystkich etapach postępowania. Każda powierzona sprawa prowadzona jest wyłącznie przeze mnie  lub stale współpracujących ze mną doświadczonych adwokatów.

Jako obrońca, pomagam osobom zatrzymanym, podejrzanym, oskarżonym i już skazanym. Jako pełnomocnik reprezentuję nie tylko pokrzywdzonych, ale także świadków, którzy obawiają się odpowiedzialności karnej. Udzielam jasnych, konkretnych porad i opinii prawnych.

Wiem, że postępowanie karne dotyka nie tylko jego uczestników, ale i osoby im najbliższe, którym zapewniam, w trudnych dla nich chwilach, wsparcie i opiekę. Gwarantuję zaangażowanie, należytą staranność i dyskrecję. W sprawach nagłych jestem do dyspozycji całą dobę.

O mnie

Jarosław Samoraj, adwokat. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłem nadto aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Posiadam wieloletnie, bogate doświad­cze­nie w prowadzeniu spraw kar­nych, które są wiodącą specjalizacją mojej praktyki. Jako obrońca lub pełnomocnik przyjąłem i z powodzeniem zakończyłem setki spraw karnych i wykroczeniowych.

Moje doświadczenie obejmuje także obsługę oraz doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie problematyki odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej i kierowniczej.

a

Usługi

a

Podejrzany, oskarżony i skazany w sprawie karnej lub obwiniony w sprawie o wykroczenie mają prawo do obrony. Osoba pokrzywdzona lub świadek mogą ustanowić pełnomocnika. Ustanowienie profesjonalnego adwokata jest najbardziej właściwą metodą ochrony i obrony praw osób uczestniczących w postępowaniu karnym. Sprawy, nie tylko moich klientów, pokazują, że pierwsze czynności procesowe często mają kluczowe znaczenie, dlatego z pomocy adwokata warto skorzystać jak najszybciej.

Więcej informacji


1. obrona osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych i obwinionych;
2. udział w negocjacjach z organami ścigania i pokrzywdzonymi, dotyczących wydania uzgodnionego wyroku bez przeprowadzania rozprawy;
3. reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych, w tym również w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych i odszkodowawczych wynikających z przestępstwa;
4. sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz innych środków zapobiegawczych;
5. sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji do Sądu Najwyższego, wniosków o wznowienie postępowania oraz prośby o ułaskawienie;
6. sporządzanie wniosków o odroczenie, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz dozór elektroniczny;
7. sporządzanie wniosków o wyrok łączny;
8. kompleksowe porady i opinie prawne.

a

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom korporacyjnym. Wspieram bieżącą działalność Twojej firmy poprzez: stałe doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, umów, pozwów, regulaminów i wezwań, prowadzenie negocjacji. Reprezentuję przed sądami i organami administracji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów współpracuję z adwokatami różnych specjalizacji, wraz z którymi jestem w stanie stworzyć zespół prawników i biegłych posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia spraw skomplikowanych i nietypowych.

Opinie klientów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Jarosław Samoraj
NIP: 5212141541
REGON: 140832597

ul. Wiejska 17 lok. 15, 00-480 Warszawa

kancelaria@samorajsprawykarne.pl

+48 504 266 510