Kancelaria adwokacka – prawo karne

O kancelarii

Od 2007 roku kancelaria nieprzerwanie udziela pomocy prawnej w sprawach karnych prowadzonych na terenie całego kraju. Nie ma dla nas spraw mniej lub bardziej ważnych. Gwarantujemy najwyższy poziom usług, podejmując optymalne dla naszych klientów działania na wszystkich etapach postępowania. Każda powierzona nam sprawa prowadzona jest wyłącznie przez wchodzących w skład zespołu kancelarii lub stale współpracujących z nią doświadczonych adwokatów.

Jako obrońcy, pomagamy osobom zatrzymanym, podejrzanym, oskarżonym i już skazanym. Jako pełnomocnicy reprezentujemy nie tylko pokrzywdzonych, ale także świadków, którzy obawiają się odpowiedzialności karnej. Udzielamy jasnych, konkretnych porad i opinii prawnych.

Wiemy, że postępowanie karne dotyka nie tylko jego uczestników, ale i osoby im najbliższe, którym zapewniamy, w trudnych dla nich chwilach, wsparcie i opiekę. Gwarantujemy zaangażowanie, należytą staranność i dyskrecję. W sprawach nagłych jesteśmy do dyspozycji całą dobę.

Od 2007 roku kancelaria nieprzerwanie udziela pomocy prawnej w sprawach karnych prowadzonych na terenie całego kraju. Nie ma dla nas spraw mniej lub bardziej ważnych. Gwarantujemy najwyższy poziom usług, podejmując optymalne dla naszych klientów działania na wszystkich etapach postępowania. Każda powierzona nam sprawa prowadzona jest wyłącznie przez wchodzących w skład zespołu kancelarii lub stale współpracujących z nią doświadczonych adwokatów.

Jako obrońcy, pomagamy osobom zatrzymanym, podejrzanym, oskarżonym i już skazanym. Jako pełnomocnicy reprezentujemy nie tylko pokrzywdzonych, ale także świadków, którzy obawiają się odpowiedzialności karnej. Udzielamy jasnych, konkretnych porad i opinii prawnych.

Wiemy, że postępowanie karne dotyka nie tylko jego uczestników, ale i osoby im najbliższe, którym zapewniamy, w trudnych dla nich chwilach, wsparcie i opiekę. Gwarantujemy zaangażowanie, należytą staranność i dyskrecję. W sprawach nagłych jesteśmy do dyspozycji całą dobę.

O mnie

Jarosław Samoraj, adwokat. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłem nadto aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Posiadam wieloletnie, bogate doświad­cze­nie w prowadzeniu spraw kar­nych, które są wiodącą specjalizacją mojej praktyki. Jako obrońca lub pełnomocnik przyjąłem i z powodzeniem zakończyłem setki spraw karnych i wykroczeniowych.

Moje doświadczenie obejmuje także obsługę oraz doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie problematyki odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej i kierowniczej.

a

Usługi

a

Podejrzany, oskarżony i skazany w sprawie karnej lub obwiniony w sprawie o wykroczenie mają prawo do obrony. Osoba pokrzywdzona lub świadek mogą ustanowić pełnomocnika. Ustanowienie profesjonalnego adwokata jest najbardziej właściwą metodą ochrony i obrony praw osób uczestniczących w postępowaniu karnym. Sprawy, nie tylko naszych klientów, pokazują, że pierwsze czynności procesowe często mają kluczowe znaczenie, dlatego z pomocy adwokata warto skorzystać jak najszybciej.

Więcej informacji


1. obrona osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych i obwinionych;
2. udział w negocjacjach z organami ścigania i pokrzywdzonymi, dotyczących wydania uzgodnionego wyroku bez przeprowadzania rozprawy;
3. reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych, w tym również w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych i odszkodowawczych wynikających z przestępstwa;
4. sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz innych środków zapobiegawczych;
5. sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji do Sądu Najwyższego, wniosków o wznowienie postępowania oraz prośby o ułaskawienie;
6. sporządzanie wniosków o odroczenie, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz dozór elektroniczny;
7. sporządzanie wniosków o wyrok łączny;
8. kompleksowe porady i opinie prawne.

a

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom korporacyjnym. Wspieramy bieżącą działalność Twojej firmy poprzez: stałe doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, umów, pozwów, regulaminów i wezwań. Bierzemy udział w negocjacjach. Reprezentujemy przed sądami i organami administracji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów współpracujemy z adwokatami różnych specjalizacji, wraz z którymi jesteśmy w stanie stworzyć zespół prawników posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia spraw skomplikowanych i nietypowych.

Opinie klientów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Jarosław Samoraj
NIP: 5212141541
REGON: 140832597

ul. Rajców 21, 00-220 Warszawa

kancelaria@samorajsprawykarne.pl

+48 504 266 510