Obsługa prawna

Od 2007 roku nasza warszawska kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych, prowadząc równolegle obsługą prawną klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Ten rodzaj usługi polega przede wszystkim na świadczeniu stałej lub doraźnej pomocy w codziennej pracy firmy przy tworzeniu regulacji z zakresu prawa korporacyjnego, przy sporządzaniu wewnętrznych regulaminów, wzorów umów zgodnych z obowiązującymi przepisami czy wezwań do klientów. Wspieramy przedsiębiorców służąc im poradą prawną oraz na bieżąco informując ich o zmieniających się przepisach, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności.

W ramach współpracy z klientami korporacyjnymi przygotowujemy także uchwały zarządów czy zgromadzenia wspólników, projekty statutów oraz nanosimy na nie zmiany, zgodnie z wolą klienta.

Z obsługi prawnej skorzystać mogą także korporacje, które chcą negocjować z organami państwowymi bądź ścigania. Podejmujemy się prób pośredniczenia w tego typu sprawach, reprezentując interesy różnych podmiotów gospodarczych czy organizacji pozarządowych. Zgodnie z wolą zleceniodawcy, doradzamy korporacjom także w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością karną kadry zarządzającej oraz kierowniczej, prawem pracy oraz gospodarczym.

 

Obsługa prawna wsparciem dla firm

 

Po poradę i obsługę prawną zgłaszają się do nas także przedsiębiorcy, którzy chcą mieć pewność, że zawierana przez nich umowa handlowa lub kontrakt będzie wiążąca oraz pragną lepiej zapoznać się z ewentualnymi konsekwencjami prawnymi zawiązania współpracy na zasadach wymienionych w umowie.

Nasza obsługa prawna korporacji oraz innych podmiotów gospodarczych obejmuje różne obszary legislacji. Na co dzień współpracujemy z adwokatami o wielu specjalizacjach, co pozwala nam doradzać w różnego typu sprawach związanych z funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa.

Podejmujemy się także skomplikowanych i nietypowych spraw, wymagających konsultacji z ekspertami z branż o rozmaitym profilu. Do każdego przypadku oraz problemu, z którym zgłasza się do nas klient, zawsze podchodzimy w sposób indywidualny. Na przestrzeni lat zdołaliśmy wypracować jednak procedury, które pozwolą nam szybko zareagować na potrzebę klienta, bez względu na to, czy zajdzie konieczność spisania nowego kontraktu handlowego czy przygotowania postępowania w sprawie karnej.

Kancelarię adwokacką przy ul. Puławskiej w Warszawie od 2007 roku prowadzi Jarosław Samoraj, którego specjalizacją jest nie tylko są postępowania karne, w tym również te o charakterze gospodarczym. Jest on członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył także aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Oprócz obsługi korporacji i innych podmiotów gospodarczych, służy także doradztwem w sprawach karnych dla klientów indywidualnych, reprezentując podejrzanych, oskarżonych, skazanych i obwinionych w postępowaniach przed sądem rejonowym, okręgowym, a także apelacyjnym. Z kancelarią można kontaktować się telefonicznie lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@samorajsprawykarne.pl.